מורים

רשימת מורים של בית הספר למשחק​

ענת

ברזילי

עומר ברנע

לירית בלבן

עינת ויצמן

יוני

להב​

גלית גיאת

הדר

גלרון

גל

ברזילי

קובי משעל

אבי

חדש

נתי

קלוגר